https://www.cafeslimresmi.com/ olarak özel yaşamın gizliliği başta olmak üzere müşterilerin ve sitemizi ziyaret eden kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma maksadıyla kişisel verilerin korunmaı önem veriyoruz. Bu sebepler siteye giriş yapan kişilerden istenen ve bizlerle paylaşılan kişisel verilere dair Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı dahilinde verilerin toplanması ve saklanma koşulları, saklanma süreleri ve işlenmesi konularında bu kanundan doğan haklarınızın detayları ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istedik. Bu sebeple bu aydınlatma metnine sayfamızda yer verdik.

Bu sebeple firmamız https://www.cafeslimresmi.com/ sitesindeki müşterilerine daha iyi bir hizmet sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerin hukuk kurallarına uymayan bir şekilde işlenmesi önlemek amacıyla ve bu verilere başkalarının erişmesini engellemek ve korumak için gerekli her türlü tedbiri almıştır.

 Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel verileriniz firmamız tarafından işlenebilecektir. Veri sorumlusu olan firmamız veri tabanında kayıtlı olan verileri işlenmesinin sebeplerini belirterek veri kayıt sisteminin yönetiminden sorumlu tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Şekilleri

Firmamız ile paylaşılan https://www.cafeslimresmi.com/ internet sayfası database üzerinde toplanan ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, ev yada iş adresi, mail adresi gibi veriler ve çağrı merkezinde toplanan ses kayıtları, hesap numaraları , müşteri işlem bilgileri ve cookie detayları) belirlenen yöntemlerle otomatik veya farklı yöntemler ile web sayfası, sosyal medya araçları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar veya benzeri araçlar ile sözlü, elektronik yada yazılı olarak pazarlama satış detayları, kampanya çalışmaları ve müşteri profil bilgilerine dair özel promosyon kampanyalarının yapılabilmesi için https://www.cafeslimresmi.com/ bünyesinde toplanılabilir. İstenilmeyen e postaların gönderilmemesi için de gerekli veri toplanması işlemi yapılmaktadır.

https://www.cafeslimresmi.com/ web sayfasında belirli çerezler bölüm bölüm tercih edilmektedir. Çerezler internet sayfaları tarafından bilgisayar, tablet yada telefonlarınıza yerleştirilen zararsız dosyalardır. Teknik olarak bu verilere ulaşılmaıs imkansızdır. Sadece ziyaret ve sebepet içeriği ile ilgili bilgiler içermektedir. https://www.cafeslimresmi.com/ bu çerezler aracılığı ile daha iyi bir alışveriş konforu yaşamanız, avantajlardan ve kampanyalardan rahatça yararlanmanıza imkan sağlamaktadır. İsterseniz tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri kapatabilirsiniz. Fakat iyi bir internet alışverişi deneyimi için çerezleri kapatmamanız önerilmektedir.

Firmamız kredi kartı bilgileri ve kişisel verilerinizin korunması konusunda titiz davranmakta ve büyük bir hassasiyet göstermektedir. Güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşayabilmeniz için alışverişiniz sırasında bilgileriniz güvenlik altına alınmaktadır. Yetkisiz ve izinsiz erişimlerden korunan bilgileriniz hiçbir şekilde firmamızca saklanmamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerinizin KVKK tarafından veri sorumlusu olarak https://www.cafeslimresmi.com/ tarafından elde edilen kişisel bilgileriniz altta bulunan durumlarla sınırlı olmamak şartıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Ve 6 maddelerde yer alan kişisel veri işleme şartları ve hedefleri içeriğinde işlenebilmektedir.

  • Firmamız ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması
  • Firmamızın sunduğu hizmet ve ürünlerden müşterilerin yararlanabilmesi,
  • Müşteri memnuniyetinin değerlendirilebilmesi ve arttırılmasının sağlanması,
  • Müşteri, tedarikçi, ve iş ortağı ilişkilerinin sağlam şekilde atılması,
  • Firma yönetimi,
  • Sunulan hizmetler hakkında müşterilerin görüş ve önerileri hakkında fikir sahibi olmak
  • Şikayet ve sorunlar konusunda geri bildirim taleplerinizi almak
  • Sorunlar ile ilgili müşterileri bilgilendirmek
  • Kullanıcı siparişlerini almak ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Kişiler kargo firmaları ile iş birliği yapıp ürünlerin müşterilere ulaştırılmasını sağlamak.

KVKK kanunu kapsamında satın alma işlemleri sırasında farklı formlar aracılığıyla ve üyelik işlemleri sırasında elde edilen veriler, kişinin izni yada haberi olmadan farklı kişilerle paylaşımı yapılmaz. Sitedeki istatiksel veriler firmamız tarafından analiz edilmektedir. Sitede yapılan istatiksel veriler firmamızca saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Firmamız veri tabanında toplanan kişisel bilgiler firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan bireylerin ticari faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ve iş stratejileri belirleyebilmeleri firmamızın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanlanılması, firmamız istihdam ve insan kaynakları polikalarının yönetimi için iş ortağı, hissedar, dış hizmet sağlayıcıları ve tedarikçiler ve KVKK 8 ve 9. Maddelerde yer alan kurallara uygun olarak sadece resmi mevkilerin bilgi talep etmesi ve açıklama yapılması gerekli durumlarda olunduğunda gerekli makamlara paylaşım yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Belirtilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydıyla toplanan kişisel verileriniz saklanmaktadır. Gerekli mevzuatta belirlenen süre boyunca saklanacak olan veriler sürenin bitiminde silinerek yada yok edilerek veri tabanından çıkarılmaktadır.

KVKK’nın 11. Maddesine göre kişisel verileri işlenen gerçek kişiler

Kişisel bilgilerin işlenip işlenmediğini öğrenerek işlenmesi söz konusu ise bu duma ait bilgi talep edilmesi, bireysel verilerin işlenme amacının ne olduğu ve bu amaca uygun hareket edilip edilmediğini öğrenme, Yurtiçi ve yurtdışında bu verilerin aktarıldığı 3. Kişileri öğrenme, verilerin yanlış yada eksik işlenmesi durumunda gerekli düzeltimenin yapılmasını sağlama ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesini sağlama

Kanunlara uygun olarak işlenmesine rağmen işlenmeyi gerektiren nedenlerin ortadan kalkması durumunda verilerin silinmesini yada ortadan kaldırılmasını isteme ve bu durumda yapılan işlemin 3. Kişilere aktarılmasını isteme, toplanan verilerin analiz edilmesiyle kişinin kendi aleyhine oluşacak bir sonucun ortaya çıkmasını reddetmesi, KVKK’ya aykırı olarak verilerin toplanması ve işlenmesi nedeniyle oluşabilecek zararların ortadan kaldırılması için zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptirler.

Yukarıda bildirdiğimiz açıklamalar kapsamında bireysel bildilerinizin firmamız tarafından aktarılması konusunda haklarınız ait taleplerinizi gerekli formu doldurarak firmamıza iletebilirsiniz. Talebin durumuna göre 30 gün içerisinde bildiriminiz değerlendirmeye alınacak ve sonuçlandırılacaktır. Mail yada posta yoluyla talebe cevap verilebilir. Posta gönderimleri karşı ödemeli olarak yapılacaktır. Başvuruyu yapan kişi tarafından karşılanacaktır.

Değişiklikler

Firmamız bu Aydınlatma Metni üzerinde istediği zaman değişiklik yapabilir. Hükümlerin yayınlandığı tarihten itibaren yapılan yeni değişiklikler hüküm kazanır.

Puan: 5.00/5. 3 puan.
Lütfen bekleyiniz...
Uzman Danışma Hattı